Björnlunda företagarnätverk

Björnlundas företagarnätverk tar ett helhetsgrepp kring Björnlunda som upplevelse/besöksmål.

Sommaren 2019 genomförde företagen ett pilotprojekt under juli månad där man skapade ett  ”skyltfönster” för Björnlunda genom ett enhetligt koncept baserat på tradition och nytänkande. Arbetet går nu vidare inför 2020

Broschyr 2019, se relaterade länkar.

Företagarnätverket är ett löst sammansatt nätverk där företag och föreningar samverka för att lyfta fram Björnlunda som besöksmål men där det långsiktiga målet är att även lyfta fram platsens attraktivitet ur ett ”bo & leva/ etablera & driva företag” perspektiv.

Exempel på deltagare i det nybildade nätverket är Björnlunda Golfbar, Wattrangsborg, Ruthans Café, Bangolfklubben, Jarbells, Sternersborg, Theodoras, Dagaborg, Hembygdsföreningen. Under arbetets gång har externa samarbetspartners tillkommit