Björnlunda företagarnätverk

Samverkansprojektet som blev en succé

Sommaren 2019 genomförde företagen i Björnlunda ett pilotprojekt under juli månad för att lyfta fram området som som besöksmål. Man samlades kring begreppet "Stationsvägen i Björnlunda" och utöver att tydliggöra områdets företagare arrangerades utställningar med mera.

Inspirerade av framgången arbetade företagen vidare tillsammans under hösten 2019 men våren 2020 slog coronan till - och då gällde det att vara snabb och flexibel.

Snabbt bytte företagarnätverket Stationsvägen i Björnlunda ut utvecklingsplanen för en sommar fylld av små och stora evenemang. Istället blev det fokus på ”3x kiosklucka”, ”bröd- och bullvagn”, trädgårdsservering, saluhall, vandrings och cykelled. Och flera nya aktörer.

Vad bra det blev! Samverkan när det är som bäst!

Företagarnätverket är ett löst sammansatt nätverk där företag och föreningar samverkar för att lyfta fram Björnlunda som besöksmål men där det långsiktiga målet är att även lyfta fram platsens attraktivitet ur ett ”bo & leva och etablera & driva företag” perspektiv.

Vill du veta mer om arbetet? Kontakta näringslivssamordnare Ylva Jóhannesson, Se kontaktuppgifter.