Gnesta Handel, en viktig samarbetspartner

Såhär samverkar vi i Gnesta:

Ca var 6:e vecka träffas tjänstemän, politiker och Gnesta Handels medlemmar för att tillsammans uppdatera varandra och diskutera strategiska och aktuella frågor.

Utifrån aktuella frågeställningar arrangeras även tematiska möten.  Hösten 2019 rör det sig bland annat om upphandling samt revidering av näringslivsprogram

Utöver ovannämnda sker ett nära  samarbete i form av löpande dialog med Gnesta Handels styrelse och Gnesta kommuns näringslivssamordnare 

Med detta arbetssätt hoppas vi kunna fånga upp frågor och förslag som ibland annars stannar som ”en diskussion på trappan”. Med tydliga kommunikationsvägar och tidsplaner hoppas vi att vi tillsammans kan arbeta proaktivt, hitta synergieffekter och fånga upp förslag om utveckling och förbättring i ett tidigt skede.