Bild över takåsarna (främst röda tak)  i centrala Gnesta.

Gnesta Handel

Gnesta kommun har regelbunda träffar med den lokala handelsföreningen, Gnesta Handel. Här träffas tjänstepersoner, politiker och Gnesta Handels medlemmar för att tillsammans uppdatera varandra och diskutera strategiska och aktuella frågor.

Genom att löpande träffas är målsättningen att kunna fånga upp frågor och förslag som är viktiga och angelägna för handlarna, men också skapa en förståelse hos ledande politiker och kommun gällande handelns förutsättningar. Kontakta Gnesta handels styrelse om du önskar bli medlem.