Närproducerat i Gnestabygden.

Nätverk och samverkan för lokala livsmedelsproducenter.

Nätverket Närproducerat i Gnestabygden samlar livsmedelsproducenter som vill lyfta fram lokala smakupplevelser och samverka kring till exempel publika arrangemang.

Facebooksidan Närproducerat i Gnestabygden är en tillfällig samlingsida som skapats i väntan på att företagen skulle kunna återuppta det gemensamma arbetet.

Vill du bli en del av nätverket som skapats av livsmedelsproducenter, för livsmedelsproducenter och företag som jobbar med lokala smakupplevelser? Se relaterad info.