Ostlänken skapar tillväxt

Bild på tåg

Ostlänken är en planerad 150 km dubbelspårig järnväg för snabb persontrafik mellan Södertälje och Linköping. Det är också Sveriges största samhällsutvecklingsprojekt och första delen av en ny stambana för höghastighetståg.

Ostlänken kommer att öka kapaciteten i järnvägsnätet och minska restiden från Nyköping till Stockholm och Östergötland. Men kanske ännu viktigare, Ostlänken kommer att generera tillväxt för hela regionen.

Resecentra med tågstopp planeras på följande platser:

  • Vagnhärad (omedelbart norr om tätorten)
  • Nyköping (genom bibana som ansluter centralt beläget resecentrum till Ostlänken)
  • Stockholm Skavsta flygplats (söder om flygterminalen)
  • Norrköping (centralt läge strax norr om nuvarande station)
  • Linköping (centralt läge öster om Stångån)

Trafikverket är ansvarig myndighet för Ostlänken vilket innebär att det är Trafikverket som planerar och bygger järnvägen. Planerad byggstart är 2017 med trafikstart 2028.

Gnesta kommun har gått med i nätverk ESIC

East Sweden Infra Cluster (ESIC) är ett professionaliserat nätverk och regional kraftsamling i näringslivet för att förverkliga Ostlänken.

Initiativtagare och grundare av ESIC är: Trosa kommun, Nyköpings kommun, Norrköpings kommun, Linköpings kommun, Regionförbundet Sörmland och Region Östergötland. Östsvenska Handelskammaren arbetar aktivt och stödjande med frågorna till ESIC.  

Gnesta kommun har gått med i nätverket för att ge näringslivet i kommunen en möjlighet att ta del av de fördelar byggandet av Ostlänken ger.
Genom att samarbeta lokalt och föra en aktiv dialog med huvudentreprenörer kan företagen och organisationer bidra till att projektet genomförs i tid och enligt plan. ESIC kan fungera som ett verktyg för de regionala företagen att inhämta kunskap och information samt marknadsföra sig gentemot nationella och internationella aktörer.

Läs gärna mer här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad betyder Ostlänken för Gnesta kommun?

Ostlänken stärker näringslivets konkurrenskraft och skapar tillväxt i kommunerna längs stråket, i länen som berörs och i hela regionen.

Länken bidrar också till en vidgad arbetsmarknad och ökar möjligheterna att bo där man vill och arbeta där det finns efterfrågan på den enskildes kompetens. I övrigt ger länken snabbare och mer miljövänliga transporter till och från Skavsta flygplats.

Ostlänken skapar tillväxt

Undersökningar har visat att det krävs 19 000 årsarbeten för att klara bygget. Dels skapar byggandet av själva järnvägen ett antal jobb och dessutom skapar resecentra i städerna längs sträckningen sysselsättning.

I januari 2017 presenterades den tredje rapporten som East Sweden InfraCluster tagit fram om sysselsättning i samband med Ostlänken. Den visar att ytterligare 6 000 årsarbeten skapas i kringliggande branscher som handel och restaurang. Totalt handlar det om 25 000 nya jobb och det motsvararen ökning av den östgötska och sörmländska arbetsmarknaden meden procent. Byggprojektet kommer också leda till ett större bostadsbestånd och ökat inflyttande till regionen.
– Vi har i de tidigare rapporterna sett att Ostlänken betyder mycket framförallt för de branscher som direkt berörs, såsom byggbranschen. I den senaste rapporten ser vi även att Ostlänken kommer att betyda mycket för kringliggande branscher. Projektet kommer också leda till ett totalt sett större bostadsbestånd och ökat inflyttande till regionen.
– Det här är århundradets tillväxtchans för våra företag. Ostlänken är här och nu, säger Anna Lövheim, näringspolitisk chef på Östsvenska Handelskammaren.


Senast publicerad 2017-12-13