2023-01-18
Ett stapeldiagram i blått med en människa som fyller i ett papper  i bakgrunden.

Enkät om företagsklimatet

Är du en av de cirka 200 företagare med säte i Gnesta kommun som fått medlemsorganisationen Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet i kommunen? Glöm inte att skicka in dina svar senast den 31 mars.

Svaren i enkäten tillsammans med statistiska faktorer ligger till grund för den företagsklimatranking som medlemsorganisationen Svenskt Näringsliv årligen presenterar i september.

Det är slumpvis utvalda företagare i alla sveriges 290 kommuner som får enkäten skickad till sig. Antalet enkäter som skickas ut baseras på kommunernas storlek.

Läs mer om enkäten och företagsklimatet här: www.foretagsklimat.se Länk till annan webbplats.