2019-07-19
Emilia och Amanda, feriekommunikatörer under tre sommarveckor 2019

Emilia och Amanda, feriekommunikatörer under tre sommarveckor 2019

Feriearbete: Kommunikation

Emilia och Amanda har varit feriearbetare på enheten Kommunikation och samverkan och har intervjuat andra feriearbetare under sin ferieperiod här på kommunen. I den sjunde och sista intervju kan du läsa om deras egna upplevelser om sina veckor i kommunen.

Intervjuer av och med feriearbetare

Under sommarlovets tre första veckor var 96 ungdomar ute på feriepraktik i kommunens olika verksamheter. Emilia och Amanda intervjuade några av kommunens feriearbetande ungdomar, vilket har resulterat i sju intervjuer, som du hittar under våra arbetsmarknadssidor här på webbplatsen.