2023-09-06
Fyra vuxna personer tittar leende mot kameran med Västra Storgatan i Gnesta i bakgrunden.

Från vänster: Rättviks kommuns miljö- och byggchef, Martin Clarstedt, Gnesta kommuns bygg- och miljöchef Pontus Lindström, Gnesta kommuns näringslivssamordnare Matilda Höglund och Rättviks kommuns verksamhetsutvecklare Markus Svensson.

Förbättrat företagsklimat mål för kommunen

Kommunen kraftsamlar och satsar på utbildning i företagskontakter för personal och ökat samarbete med näringslivet för att förbättra företagsklimatet i Gnesta kommun.

En viktig förutsättning för tillväxt i en kommun är ett gott företagsklimat, som gör att nya företag vill etablera sig i kommunområdet och att befintliga kan växa. Det leder till fler arbetstillfällen och gör att fler både vill och kan flytta hit.

Som en del av att ytterligare förbättra företagsklimatet i Gnesta kommun genomför kommunens näringslivsenhet tillsammans med Markus Svensson och Martin Clarstedt från Rättviks kommun, två av Sveriges mest flitigt anlitade föredragshållare på temat företagsklimat och kommuner, en utbildning i företagskontakter för kommunpersonalen.

– I Gnesta kommun finns en ambition om att skapa ett företagsklimat som är i toppklass. Det är viktigt att vi ser företagen som en av våra viktigaste målgrupper och jobbar mer fokuserat internt och tillsammans med näringslivet för att ta oss framåt till bästa möjliga företagsklimat, säger kommunens näringslivssamordnare Matilda Höglund.

Vid Svenskt Näringslivs attitydundersökning i företagskontakter får Gnesta ett gott omdöme och hamnar mitt i snittet i Sverige. Det är först och främst kontakter gällande tillstånd och tillsyn som näringslivet har med kommunen, där det enligt enkäter ses som viktigt är att ärenden behandlas snabbt, smidigt och trevligt, men det finns också kommentarer om känslan av att regelverk och tillsyn som görs efterföljs rättvist och är prisvärda.

Med fokus på näringslivets behov ger utbildningen kommunens personal nya och spännande insikter, perspektiv och frågeställningar på hur det egna arbetet påverkar och förbättrar företagsklimatet och näringslivets förutsättningar i kommunområdet.

– Med utbildning, ökad tillgänglighet, bättre service och förståelse för verksamheten från kommunens personal för näringslivet går vi framåt för att ytterligare möta företagarnas behov och förbättra företagsklimatet, säger Gnesta kommuns bygg- och miljöchef Pontus Lindström.

Gnesta kommun har övergripande målbild i näringslivsprogrammet som tar sikte på år 2025, där särskild hänsyn tas till de förutsättningar som gäller efter pandemin covid-19. Bland målen finns att näringslivsklimatet upplevs som mycket gott och att befintliga företag växer och att nya företag tillkommer kontinuerligt.