2018-05-02

Företagare ger högt betyg till kommunens service

Företagarna ger högt betyg till kommunens företagsservice visar en ny undersökning av Nöjd Kund Index (NKI). Undersökningen tas fram gemensamt av Stockholms Business Alliance (SBA) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och presenterades idag, onsdagen den 2 maj 2018.

Undersökningen visar hur företagare uppfattar den service man har fått av kommunen i de ärenden som man har haft under året.

Positivt resultat

Gnesta kommuns interna utvecklingsarbete har i år gett ännu bättre resultat och vi får vårt högsta NKI någonsin när vi nu når upp till 78, mot förra årets 71. Vilket också gör att vi hamnar på en andra placering i den ranking som görs av det sammanvägda resultatet i Storstockholmsområdet. Livsmedelskontroll och miljö- och hälsotillsyn i Gnesta ligger på mycket höga värden.

Tabell

- Vi har tillsammans arbetat målmedvetet och långsiktigt internt i Gnesta kommun kring hur vi ska möta företagarna på ett än bättre sätt i alla de ärenden som de har hos oss, säger Anna Sandklef, näringslivschef.

- Detta fina resultat, är vi väldigt glada och stolta över och vi vill att företagarna ska känna att de har fått god service och ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen, säger Ellinor Lundin, miljöchef.

Gott betyg för hela Sverige

Företag som varit i kontakt med kommunen har fått frågor om bygglov, markupplåtelser, serveringstillstånd, miljötillsyn och brandtillsyn. Utifrån dessa områden har de fått bedöma kommunens bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättssäkerhet.

SKL:s och SBA:s mätning av hur nöjda företagarna är med kommunernas service och myndighetsutövning har gjorts för fjärde gången. 142 kommuner, varav 55 i Stockholmsområdet.
Studien bygger på en enkät till företagare som haft minst ett myndighetsärende med sin kommun under 2017.
Det genomsnittliga NKI-resultatet 2017 ligger på 71, vilket är ett högt betyg.

Här kan du läsa mer i undersökningen! PDFPDF

Stort tack till dig som företagare, för att du har tagit dig tid att svara på frågorna!

För mer information, kontakta näringslivschef Anna Sandklef på 0158-275 263.