2019-04-11

Företagare ger sämre betyg till kommunens service

Företagarna ger ett något sämre betyg till kommunens företagsservice visar en ny undersökning av Nöjd Kund Index (NKI). Gnesta får ett genomsnittligt värde på 67 från företagare och 69 av alla ärenden.

Företagarna ger ett något sämre betyg till kommunens företagsservice visar en ny undersökning av Nöjd Kund Index (NKI). Undersökningen tas fram gemensamt av Stockholms Business Alliance (SBA) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och presenterades idag, onsdagen den 10 april 2019. Gnesta får ett genomsnittligt värde på 67 från företagare och 69 av alla ärenden.

Undersökningen visar hur företagare uppfattar den service man har fått av kommunen i de ärenden som man har haft under året.

- Gnesta kommuns interna utvecklingsarbete har i år varit i fortsatt fokus och med det något sämre resultatet kommer vi att analysera siffrorna noggrant. Vi bedömer att en förklaring till det sjunkande resultatet kan vara att 2018 års tillsyn har varit på många små företag som inte är vana vid skärpta regelverk eller vid tillsyn, säger Patrik Nissen, Samhällsbyggnadschef och tillförordnad miljöchef.

- Vi tittar hela tiden på hur vi kan utveckla och förbättra verksamheten. Under året har vi infört vissa e-tjänster och utvecklat webben för att underlätta för företagen, säger Patrik Nissen.

Företag som varit i kontakt med kommunen har fått frågor om bygglov, markupplåtelser, serveringstillstånd, livsmedels-, miljö- och brandtillsyn. Utifrån dessa områden har de fått bedöma kommunens bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättssäkerhet.

SKL:s och SBA:s mätning av hur nöjda företagarna är med kommunernas service och myndighetsutövning görs varje år. 184 kommuner, varav 55 i Stockholmsområdet.
Studien bygger på en enkät till företagare som haft minst ett myndighetsärende med sin kommun under 2018.
Det genomsnittliga NKI-resultatet 2018 ligger på 72, vilket är ett högt betyg.

Stort tack till dig som företagare, för att du har tagit dig tid att svara på frågorna!

För mer information, kontakta Samhällsbyggnadschef Patrik Nissen på 0158-275 000 eller Anna Sandklef, näringslivschef 0158 – 275 000.