2022-04-22
Vy över centrala Gnesta och tågrälsen

Företagen nöjdare med kommunen

Gnesta kommun får ett bättre betyg när företagarna svarar på den årliga NKI-undersökning (nöjd-kund-index). Gnesta får ett totalt betyg på 77 för alla myndighetsområden, vilket är en klar förbättring från förra året.

Kommunen hamnar på plats 60 av totalt 240 kommuner som är med i undersökningen, vilket är det bästa resultatet vi haft sedan 2015!

-Som näringslivschef är jag glad och stolt över den tydliga förbättringen som företagen ger kommunen. Bygglov- och miljö- och livsmedelshandläggarna har gjort ett riktigt bra jobb i att möta företagen på ett sätt som uppskattas. Nu håller vi i och fortsätter vår förbättringsresa, säger Anna Sandklef, näringslivschef.

En årlig mätning i myndighetsutövning och service

Nöjd-kund-index (NKI) är en årlig mätning av kommunernas myndighetsutövning till företagare som görs av Sveriges kommuner och Regioner, SKR i samverkan med Stockholm Business Alliance, SBA.

Mätningen grundar sig i en enkät som skicks ut till de företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under året.

Mätningen ger ett resultat i en skala från 0-100 i sex olika myndighetsområden: Brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Dessutom får varje kommun ett samlat resultat som ger kommunerna en rankningsplacering.

Gnesta kommuns samlade betyg på 77, gör att vi hamnar på rankingplats 60 av landets 204 kommuner som deltar i undersökningen. I de 53 kommuner som är med i SBA-samarbetet hamnar Gnesta kommun på rankingplats 20.

Gnesta kommun gör klara förbättringar inom livsmedelskontroll och får ett NKI på 85 och inom bygglov på 78.

Enkäten är viktig för oss som arbetar med företagen och ger oss som dagligen arbetar för företagen en indikation vad som måste förbättras och utvecklas i vår myndighetsutövning och service.

Ta del av hela undersökningen här: Så rankas SBA-kommunerna i årets företagsklimatsundersökning Länk till annan webbplats.