2019-03-07
Tabell från Svenskt näringsliv angående företagsamheten i Sörmland

Gnesta fortsatt på topp i företagsamhet

Gnesta har högsta andel företagsamma kvinnor och unga i länet i den mätning som Svenskt näringsliv presenterat

Den 7 mars 2019 presenterade organisationen Svenskt näringsliv sin undersökning om företagsamhet i landets kommuner. Resultatet visar att andelen företagsamma människor är högst i Trosa bland Sörmlands kommuner, tätt följt av Gnesta. Tillsammans med Strängnäs är det tre av länets kommuner som har en högre företagsamhet än snittet i riket.

Gnesta har den högsta andelen företagsamma kvinnor med 11,20 %. Dessutom är andelen unga med  5,5 % också högst i länet. totalt sett är 15,30 % av Gnestas befolkning att räkna som företagsamma enligt undersökningen.

Södermanland hamnar på plats 16 av landets 21 län när andelen företagsamma människor mäts i undersökningen Företagsamheten 2019. I Södermanland är 10,4 procent av befolkningen företagsam, vilket är 2 procentenheter lägre än snittet i riket.

Fakta om undersökningen

Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt ansvar för ett företag ökar eller minskar. Statistiken sätts i relation till populationen, för att ta hänsyn till befolkningsförändringar från år till år.

Uppgifterna hämtas från UC AB i början av året och utgår från en totalundersökning av antalet företagsamma personer, snarare än antalet företag. En person räknas som företagsam om personen antingen:
- har en F-skattsedel, eller
- är delägare i ett aktivt handelsbolag, eller
- är VD eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag

Individerna räknas bara en gång oavsett om personen ansvarar för ett eller flera företag.