2022-05-31
Diagram på ett papper.

Gnestas företagsklimat får lägre betyg

Gnesta kommun får ett lägre betyg när företagarna får säga sitt i den enkät som mäter företagsklimatet i Sveriges kommuner. Enkäten skickas årligen ut av Svenskt Näringsliv och presenterades den 31 maj.

Företagsorganisationen Svenskt Näringsliv ställer årligen en rad frågor till företag i Sveriges kommuner om olika aspekter på företagsklimat. Enkätens syfte är att låta företagare i var och en av Sveriges 290 kommuner ge sin bild av hur de tycker företagsklimatet i sin kommun är.

I Gnesta kommun har ca 200 företag fått enkäten skickad till sig varav 87 företag har valt att besvara frågorna. De svar som ges är också det som betygssätts i ett sammanfattade betygsomdöme som sedan kan jämförs med alla Sveriges 290 kommuner.

Årets sammanfattande betyg

I årets enkät ger företagarna Gnesta kommun de sammanfattade betyget 3,4 på en 6-gradig skala, vilket är ett lägre helhetsbetyg i jämförelse med föregående års helhetsbetyg som då var 3,6.

Årets samanfattade betyg följer trots ett lägre betyg ändå riksgenomsnittet av Sveriges kommuner.

Varje svar i de frågeställningar som ställs i enkäten betygssätts också. Gnesta kommun får ett lägre betyg i de flesta av frågor förutom i de frågeställningar som mäter upphandling, tillgång till relevant kompetens och påverkan av brottslighet/otrygghet.

- Jag beklagar att företagen i Gnesta kommun inte tycker att vi lyckas leverera ett gott näringslivsklimat. Kommunen har mål i framtidsplanen (med budget) om välmående och växande företag och ett gott bemötande och professionell service, vilket är det vi arbetar mot varje dag. Utifrån dessa enkätsvar ser vi att vi behöver arbeta ännu mer och öka fokus ytterligare, säger Anna Sandklef, näringslivschef.

Ta del av Gnestas resultat på företagsklimat.se Länk till annan webbplats.