2019-05-21

Gnestas näringslivsklimat fortsatt starkt

Svenskt näringsliv släppte idag, den 21 maj 2019, sin enkätundersökning av näringslivsklimatet. Det sammanfattande omdömet av näringslivsklimatet i Gnesta ligger på sin högsta nivå någonsin.

Idag, den 21 maj 2019, har årets enkätundersökning genomförd av Svenskt Näringsliv gällande företagsklimatet presenterats. Enkätsvaren anger att Gnesta fortsatt har ett gott företagsklimat. Det sammanfattande omdömet som företagen ger näringslivsklimatet i Gnesta är på sin högsta nivå någonsin.

Det samlade omdömet av företagsklimatet i Gnesta är 4.0 vilket är en ökning från förra året på 0,3. 

Flera olika enkätområden får högre betyg än tidigare. Kommunens dialog med företagen får högt betyg liksom, kommunpolitikernas attityder till företagande och låg konkurrens från kommunens verksamheter. Ökar gör också myndighetsutövningen i form av tillämpning av lagar och regler, upphandlingen och service till företag.

Minskar gör skolans och medias attityder till företagande liksom upplevelsen av tillgång på relevant kompetens.

Bild på kommunalråd, näringlivschef och Svenskt näringsliv.

Överst från vänster Håkan Ekstrand, oppositionsråd, Johan Rocklind kommunalråd, andra raden från vänster Ann-Sofie Lifvenhage kommunalråd, Björn Lindgren, Svenskt näringsliv och Anna Sandklef, näringsliv.

- Resultatet av enkätundersökningen visar att vårt långsiktiga arbete med att fokusera på att tillsammans med företagen leverera ett näringslivsklimat av hög klass, ger resultat. Det är viktigt för oss att företagare i Gnesta kommun ska vara nöjda med att bo, leva och verka i vår kommun, säger Anna Sandklef, näringslivschef.

Svenskt Näringslivs undersökning av kommunernas företagsklimat har genomförts sedan 2002. I år har närmare 31 000 företagare från hela landet deltagit i undersökningen, varav 1 017 företag i Södermanland. Undersökningen omfattar bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter, kommunens service till företagen samt tillgången på medarbetare med relevant kompetens. Själva rankingen presenteras

Vill du läsa mer om rankingresultaten och alla delområden klicka på www.foretagsklimat.selänk till annan webbplats och välj Gnesta kommun.