2020-09-23
Flygbild över delar av Gnesta centrum som visar butikslokaler. Bussar i förgrunden.

Högt betyg för företagsklimatet i Gnesta

Svenskt näringsliv publicerade idag årets rankingresultat beträffande företagsklimatet i Sveriges kommuner. Gnesta tappar med några få placeringar vilket innebär plats 56 i landet.

Högt betyg får bland annat området hur företagarna ser på kommunens tillämpning av lagar och regler, vilket betyder exempelvis effektivitet i ärendehanteringen och förståelse för företagets ärende. Områdena tillgång till kompetens och hur företagen uppfattar mobilnät och bredband i kommunen ökar.

De enkätområden som försämras i år är medias och skolans attityder, upplevelsen hur kommunens upphandling sker. Även det sammanfattande omdömet kring företagsklimatet i kommunen har sjunkit från förra årets rekord 4.0 till 3.81.

— Gnesta kommun arbetar långsiktigt med att tillsammans med företagen leverera ett näringslivsklimat av hög klass, detta kommer vi att fortsätta med, säger Anna Sandklef, näringslivschef.

Svenskt Näringslivs undersökning av kommunernas företagsklimat har genomförts sedan 2002. I år har närmare 32 900 företagare från hela landet deltagit i undersökningen. Undersökningen omfattar bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter, kommunens service till företagen samt tillgången på medarbetare med relevant kompetens.

Läs mer om årets ranking på svenskt näringslivs webbplats foretagsklimat.se. Se relaterad info.