2019-09-24

Högt betyg för företagsklimatet i Gnesta

Svenskt näringsliv publicerade idag årets rankingresultat beträffande företagsklimatet i Sveriges kommuner. Gnesta klättrar uppåt med 16 placeringar vilket innebär plats 42 i landet och näst högst i Sörmland.

Högt betyg får bland annat delområdena kopplade till myndighetsutövning samt politikers och tjänstemäns attityder.

De enkätområden som försämras är medias och skolans attityder, tillgången till kompetens samt vägnät, tåg och flyg.

- Rankingen visar att vårt långsiktiga arbete med att fokusera på att tillsammans med företagen leverera ett näringslivsklimat av hög klass ger resultat, säger Anna Sandklef, näringslivschef och tf kommunchef.

Svenskt Näringslivs undersökning av kommunernas företagsklimat har genomförts sedan 2002. I år har närmare 31 000 företagare från hela landet deltagit i undersökningen, varav 1 017 företag i Södermanland. Undersökningen omfattar bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter, kommunens service till företagen samt tillgången på medarbetare med relevant kompetens.

Läs mer om årets ranking

www.svensktnaringsliv.se/sodermanlandlänk till annan webbplats

www.foretagsklimat.selänk till annan webbplats