2023-01-27
Bild på en karta över området där vattenskyddsområdet är markerat.

Informationsträff om revideringen av vattenskyddsområde

Välkommen till en informationsträff riktad till verksamheter med anledning av revideringen av Visbohammar vattenskyddsområde.

Just nu arbetar VA-enheten i Gnesta kommun med att revidera Visbohammar vattenskyddsområde som försörjer Gnesta tätort med dricksvatten. Befintligt vattenskyddsområde är inaktuellt och ger inte ett tillräckligt bra skydd för täkten. När den nya vattentäkten Klämmingen tas i drift kommer Visbohammar vattentäkt att fortsatt användas i viss utsträckning samt vara en reservvattentäkt och täkten kommer därför fortsatt behöva ett skydd.

Ett förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är framtaget och under vecka 3-6 2023 kommer vi att inhämta synpunkter på förslaget innan ansökan lämnas till länsstyrelsen. Under samma tid finns en utställning på servicecenter.

Informationsträff till verksamheter

En informationsträff riktad till verksamheter kommer att hållas på Elektron (Västra Storgatan 15). Handläggare kommer då att ge en översiktlig information om vattenskyddsområdet och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor.

Tid: Klockan 17:30- ca 19:00

När: Tisdag 31 januari

Var: Elektron, Västra Storgatan 15 i Gnesta

Anmälan: Ingen anmälan.

Information om projektet finns att läsa här: www.gnesta.se/vso