2024-05-21

Lägre betyg för företagsklimatet

Gnesta kommun får ett något lägre samlat betyg i Svenskt Näringslivs årliga enkät om företagsklimatet, men ett förbättrat resultat för bland annat handläggningstid, bredband och trygghet.

Företagsklimatet i Gnesta kommun får något lägre samlat betyg i årets enkätundersökning från företagsorganisationen Svenskt Näringsliv. Enkätsvaren visar i synnerhet en önskan om bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare, fler bostäder och ett förbättrat lokalt vägnät.

Enkäten skickas ut till Sveriges 290 kommuner. I Gnesta kommun skickades enkäten till 200 företagare och besvarades av totalt 86.

– Enkätsvaren är ett viktigt underlag i arbetet med att förbättra företagsklimatet i kommunen. Både lokalt, men också tillsammans med våra samverkande företagsorganisationer, säger Matilda Höglund, näringslivssamordnare i Gnesta kommun.

Förbättrad handläggningstid och ökad trygghet

Enkätsvaren visar ett förbättrat betyg för mobilnät och bredband i kommunen, och för råd och vägledning vid kommunens tillståndsgivning, tillsyn eller kontroll. Det upplevs också lättare att komma i kontakt med kommunens handläggare och själva handläggningstiden får ett förbättrat betyg – högre än rikssnittet.

Vad gäller i vilken utsträckning företagare i Gnesta kommun påverkas negativt av brottslighet eller otrygghet får kommunen ett bättre resultat jämfört mot föregående år, och ett högre betyg än rikssnittet. Enkätsvaren visar också att företagens eget engagemang för att förbättra företagsklimatet ökar.

Så här arbetar vi med företagsklimatet

Under det senaste året har kommunen bland annat satsat på kompetensutveckling för tjänstepersoner som bemöter företagare, undersökt och utvecklat myndighetsutövningen för bygg- och miljöenheten samt genomfört en rad företagsbesök med kommunchef och kommunens styrande politiker. Syftet med besöken är att skapa en förståelse för de lokala företagens förutsättningar.

I början av 2024 lanserade vi även Företagslotsen Länk till annan webbplats. – en tjänst som samordnar dig som företagare med kommunens olika enheter, och erbjuder återkommande Starta eget-kurser i samverkan med NyföretagarCentrum Östra Sörmland.

Undersökningen Lokalt företagsklimat

I början av 2024 skickade företagsorganisationen Svenskt Näringsliv ut en enkät till företag i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att låta företagarna bedöma företagsklimatet i den egna kommunen.

Enkäten har skickats till 200 företagare i Gnesta kommun och besvarades av totalt 86 företag.

Läs mer om enkätresultatet på foretagsklimat.se Länk till annan webbplats.