2021-05-26
Diagram över det sammanfattande omdömet

Lägre betyg för Gnestas företagsklimat

Gnesta kommuns insatser för att arbeta med företagsklimatet, har inte gett önskat resultat, enligt det lokala näringslivet. Det framgår av Svenskt Näringsliv årliga enkät om företagsklimatet i Sveriges kommuner, som presenterades 25 maj.

Enkätsvaren visar att företagarnas betyg på bland annat kommunens service och bemötande, handläggningstid och vägledning ökar, men som helhet sjunker det.

Svenskt näringsliv ställer varje år en rad frågor till företag i Sveriges kommuner om olika aspekter på företagsklimat. I årets enkät ger företagarna Gnesta betyget 3,63 på en 6-gradig skala, vilket är bättre än rikssnittet på 3,4. Förra året var värdet för Gnesta 3,81.
Företagarnas betyg på kommunens service och bemötande, konkurrens från kommunen, handläggningstid och vägledning vid tillstånd, tillsyn eller kontroll stiger något i årets enkät.

- Kommunen har mål i framtidsplanen (med budget) om välmående och växande företag och ett gott bemötande och professionell service, vilket är det vi arbetar mot varje dag. Vi ser tyvärr inte att vi lyckats enligt dessa enkätsvar, nu måste vi fokusera och jobba målmedvetet i den riktningen, säger Anna Sandklef, näringslivschef.

I relaterad information nedan kan du läsa mer: