2023-04-25
Vy över centrala Gnesta och tågrälsen

Nedåt i företagsmätning – kommunen genomför åtgärder

Gnesta kommun ges lägre betyg när företagare svarar på den årliga NKI-undersökningen om myndighetsutövning och upphandling.

Ett totalt betyg på 63 NKI (nöjd-kund-index) för alla myndighetsområden är en nedgång från 77 i förra årets betyg och åtgärder genomförs för att förbättra näringslivsklimatet i kommunområdet. Detta ger plats 194 av de 240 kommuner som deltog i undersökningen för 2022.

– Det är kända faktorer som företagarna är mindre nöjda med och vi startade sommaren 2022 åtgärder för att rätta till det, säger bygg- och miljöchef Pontus Lindström. Det är framför allt ökad kunskap och snabbare ärendehantering som är prioriterat för att förbättra vår service för de lokala företagen.

De politiska mål som har satts upp i kommunens framtidsplan innebär bland annat krav som tjänstepersoner ska uppfylla. För att nå dessa mål sker utbildningar i näringslivsverksamhet för att bättre ge insikt i den enskilde företagarens perspektiv, så att myndighetsutövandet präglas av effektiv service, tydlig information och bra dialog.

Läs Framtidsplan 2023–2025 på vår webbsida. Länk till annan webbplats.

En årlig mätning i myndighetsutövning och service

NKI är en årlig mätning av kommunernas myndighetsutövning till företagare som görs av SKR (Sveriges kommuner och Regioner) i samverkan med SBA (Stockholm Business Alliance), som arbetar med att förbättra näringslivsklimatet i mellersta Sverige.

Mätningen grundar sig i en enkät som skickas ut till de företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under året. Resultatet är i en skala från 0–100 inom sex olika myndighetsområden: Brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Varje kommun får också ett samlat resultat som ger kommunerna en rankingplacering. Gnesta kommuns samlade betyg på 63, jämfört med rikssnittet på 75, gör att vi hamnar på rankingplats 194 av landets 240 kommuner som deltar i undersökningen. I de 57 kommuner som är med i SBA-samarbetet hamnar Gnesta kommun på rankingplats 52.

– Vi tackar alla som har svarat i enkäten, säger näringslivssamordnare Matilda Höglund. Enkäten är viktig för oss som dagligen arbetar med det lokala näringslivet och ger oss en indikation på vad som måste förbättras och utvecklas i vår myndighetsutövning och service.

Nytt för årets undersökning

Utöver NKI-undersökningen mäts även upphandling i den nya NUI-undersökningen (nöjd-upphandlingsindex), där företagarna har positiva upplevelser av Gnesta kommuns upphandlingsrutiner. Här når kommunen ett resultat på 68, där rikssnittet är 64, vilket ger plats 32 av 93.

Ta del av hela undersökningen på SBAs webbsida. Länk till annan webbplats.