2019-04-17

Nu drar starta-eget-kurs för utrikes födda igång

Tillsammans med Nyanlänt Företagande AB drar Gnesta kommun igång starta-eget-kurs för nyanlända och utrikes födda. Målet är att deltagarna ska ta fram en plan för sitt företagande eller en plan för anställning.

Under april månad 2019 startar Gnesta kommun ett starta-eget-företagarprogram i samarbete med NF - Nyanlänt Företagande AB, som ägs av organisationen Företagarna. Programmet vänder sig till nyanlända och utrikes födda. Det syftar till att ge deltagarna goda insikter i hur företagande går till i Sverige och svensk affärskultur. Målet är att ge dem verktygen att komma till egen försörjning genom eget företagande eller anställning.

Programmet som är upplagt kring elva workshops kommer att pågå fram till sommaren, leds av en kursledare och genomförs i en kombination av teori och praktik. Deltagarna kommer bland annat att utveckla sitt personliga ledarskap, träna sig att kommunicera och utveckla sin svenska samt kunna driva företag i Sverige men också att skapa verktyg för att bygga upp sina nätverk.

Målet med programmet är att deltagarna ska ta fram antingen en affärsplan för sitt företagande, eller en personlig plan för anställning som ska leda till egen försörjning.

För ytterligare information kontakta:
Angelica Zunko Markström
angelica.markstromzunko@gnesta.se , 0158-275 315

Martin Elford
martin.elford@nyanlantforetagande.se
Telefon 072 5633323