2021-05-05

Nu tar vi pulsen på näringslivet i kommunen

Regionen och kommunerna i Sörmland har tagit fram en enkät där svaren blir ett underlag för åtgärder för att främja företagandet på kort och lite längre sikt. Vilka åtgärder för näringslivet skulle gynna dig?

Enkäten riktar sig till dig som företagare i Gnesta kommun och kan ge oss både en aktuell bild av företagens situation i Gnesta och en helhetsbild över regionen. Du hittar enkäten här:

Enkät till företagare i Gnesta kommun Länk till annan webbplats.

Det är frivilligt att besvara enkäten. Svaren som lämnas är anonyma och kommer inte att kunna kopplas till det enskilda företaget. Ditt svar är mycket viktigt för att resultatet ska bli så heltäckande och användbart som möjligt.

Uppföljande enkät

Enkäten tar cirka fem minuter att svara på. Resultaten är framförallt ett underlag för oss i vårt arbete att stötta och främja men kommer också i sammanställd form att publiceras i olika sammanhang.

En enkät gjordes under 2020 – och nu är det dags för en uppföljande enkät där vi också fördjupar oss i pandemins effekter på näringslivet. Dina svar är viktiga för att ge oss ett brett underlag för framtida åtgärder!

Enkäten går att besvara till och med den 19 maj. Det är näringslivsenheten i Gnesta kommun som står bakom enkäten men kommunerna och regionen gör detta tillsammans.

Tack för att du tar dig tid att besvara enkäten!