2021-12-28

Nya lagar och förordningar

Vi närmar oss ett nytt år vilket också innebär att det införs nya lagar och förordningar. De flesta träder i kraft vid årsskiftet och under år 2022. Vissa ändringar påverkar dig som är företagare.

Många av de ändringar som sker kan komma att påverkar dig och ditt företagande beroende av bransch. Därför är det av vikt att se över vilka ändringar som nyligen genomförts och kommer att genomföras.

Ett urval av nya lagar och förordningar 2021/2022:

  • Ny skattelättnad för cykelförmån införs
  • Särskilda skatteregler för personaloptioner utvidgas och förenklas
  • Krav på klimatdeklaration för nya byggnader införs
  • Reklamskatten avskaffas helt
  • Åtgärder för en hållbar användning av engångsplast
  • Genomförande av visselblåsardirektivet ger skydd för personer som rapporterar om missförhållanden
  • Stöd för nystartsjobb får lämnas för längre tid för de som har fyllt 55 år
  • Otillbörliga handelsmetoder förbjuds mellan företag inom jordbruks- och livsmedelskedjan
  • Stärkt skydd för hyresgäster i utsatta situationer

På regeringens webbplats går det att läsa mer om de nya lagarna och förordningarna, se relaterad information.