2020-10-12
symbolbild på ett dokument

Nya lokala föreskrifter för hälsa och miljö

För att hindra olägenheter och skydda människors hälsa och miljön i Gnesta har miljöenheten tagit fram och kommunfullmäktige antagit nya lokala föreskrifter

I föreskrifterna finns bland annat information om:

  • När du måste söka tillstånd eller anmäla din avloppsanordning.
  • Att du behöver tillstånd för att ha vissa djur inom detaljplanerade områden.
  • Hur länge och när du får tomgångsköra din bil.
  • Vad du ska tänka på om du vill sprida gödsel inom eller intill detaljplanerade områden.
  • Vad som gäller inom vattenskyddsområden. Bland annat för grundvattentäkt, värmepumpar, upplag av farliga ämnen och tvätt av båtar, bilar etc.
  • Vad du får elda.
  • Att du utan dispens får elda trädgårdsavfall inom detaljplanerade områden från första oktober till första maj.

Se all text och föreskrifterna under relaterad information.

Tänk på att föreskrifterna finns för att hindra olägenheter och skydda människors hälsa och miljön. Förutom dessa gäller dock alltid miljöbalkens hänsynsregler i andra kapitlet, läs mer under relaterad information.