2023-02-02
Tecknad symbol för regler och viktig info med blå bakgrund

Nya riktlinjer för fordonstvättar och avskiljare

Kan din verksamhet släppa ut olja, metaller, matfett eller andra oönskade ämnen till vattnet eller till avloppsvattnet? Då kan du behöva en avskiljare eller annan form av rening.

För att förtydliga vad som gäller i Gnesta kommun finns det nu framtagna riktlinjer för fordonstvättar, olje-, slam- och fettavskiljare. Dessa riktlinjer sammanställer och förtydligar krav, lagar och bestämmelser.

Syftet är att underlätta för dig som bedriver en verksamhet att göra rätt och kommer även bidra till en bättre hantering av ditt avfall och minskade utsläpp.

Riktlinjerna i sin helhet kan du hitta under relaterad information.