2023-06-01
En kock lägger in matlådor i värmeskåp,

Ny riskklassning av livsmedelsverksamheter

Livsmedelsverket inför från 2024 en ny riskklassning vid tillsyn av livsmedelsverksamheter. Nytt är också att det införs efterhandsdebitering från kommunen för tillsynen.

Riskklassningsmodellen gäller från den 1 januari 2024 och innebär en ny prioriteringsordning vid tillsyn av livsmedelsverksamhet. Under 2023 behöver alla livsmedelsföretag lämna in uppgifter om sin verksamhet och klassas för att följa de nya reglerna.

Livsmedelsverkets målsättning med den nya modellen är att med tydligare bild av verksamhetens livsmedelshantering kunna ge en bättre anpassad plan för hur ofta tillsyn ska göras för varje enskild verksamhet.

Du som har en livsmedelsverksamhet lämnar enklast uppgifterna som behövs för den nya klassningen genom att använda vår e-tjänst för omklassning. Den avgiftsfria e-tjänsten kan användas av firmatecknare eller annan representant för verksamheten och kräver inloggning med
e-legitimation.

 

 

Efter att uppgifterna lämnats in tas ett beslut av kommunen om den nya riskklassningen, vilken börjar gälla från 2024. Beroende på riskklass upprättas en tillsynsfrekvens för verksamheten, alltså hur många tillsynsbesök som ska göras under kommande femårsperiod.

Mer information om riskklassningsmodellen

Du kan läsa mer om den nya modellen för riskklassning i och om förändringarna i reglerna för planering av kontrollen på Livsmedelsverkets webbsida. Se Relaterad information.

Efterhandsdebitering

Från och med 1 januari 2024 betalar du först efter att vi kontrollerat din livsmedelsverksamhet, en så kallad efterhandsdebitering. Du betalar timtaxa för kontrollen och avgiften grundar sig på den tid som själva kontrollen tar och även för- och efterarbete.

Bakgrunden till förändringen av faktureringen är att Sverige 2021 fick en ny förordning (SFS 2021:176), som bland annat reglerar hur myndigheter ska ta betalt för livsmedelskontroller.

Läs förordningen på Sveriges Riksdags webbsida. Se Relaterad information.