2021-10-29

Oktober månads näringslivsbrev

Ta del av ett nytt näringslivsbrev med nyheter som berör dig som är företagare och verksam i kommunen.

Rubrikerna i månadens nyhetsbrev är:

  • Stöd till arbete.
  • Temakväll om offentlig upphandling.
  • Svenskarna och Internet 2021.
  • Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring.
  • Skyltsöndag med lokal julmarknad.

Nyhetsbrevet skickas ut till företagare i Gnesta kommun. Vill du också få nyhetsbrevet? Anmäl dig här. Länk till annan webbplats.