2020-09-28
Ritad bild som föreställer en lista

Påverka framtidens näringslivsprogram

Du som företagare i Gnesta kommun är välkommen att delta på en workshop för revidering av näringslivsprogrammet. Näringslivsprogrammet tas fram i samverkan mellan förtagare, politiker och tjänstepersoner i Gnesta kommun.

Tisdagen den 13 oktober samlar Gnesta kommun företagare, politiker och tjänstepersoner till en workshop för att fortsätta arbetet med revidering av näringslivsprogrammet. Du som företagare har här möjlighet att göra din röst hörd och påverka framtidens näringslivsklimat. För att delta i workshopen behöver du anmäla dig, se kontaktinformation.

Denna workshop leds av Bengt Wahlström och Gunnar Johnson. Bengt är en av Skandinaviens ledande experter inom omvärldsanalys och framtidsstrategi. Gunnar har erfarenhet från flera tunga poster inom näringslivet, både kommunalt och regionalt. De båda var med och ledde processen med framtagandet av Gnesta kommuns innevarande näringslivsprogram 2013 -2020.

Arbetet med att ta fram ett nytt näringslivsprogram startade hösten 2019 med workshop på temat Gnesta och framtiden runt hörnet – hållbarhet, digital transformation och andra viktiga trender som påverkar vår kommun. På grund av coronapandemin har aktiviteterna pausats under våren.

Dag: Tisdagen den 13 oktober 2020

Tid: Klockan 18.00

Plats: B-salen, Elektron, Västra Storgatan 15, Gnesta

Anmälan görs till näringslivschef Anna Sandklef, se kontaktinformation