2021-09-22
Sammanfattande omdöme av företagsklimatet i kommunen. Källa: Svenskt Näringsliv.

Sammanfattande omdöme av företagsklimatet i kommunen. Källa: Svenskt Näringsliv.

Så rankas Gnesta kommuns företagsklimat

Svenskt Näringsliv har släppt sin årliga enkät om företagsklimatet i Sveriges kommuner. Gnesta kommun hamnar på plats 82 av totalt 290 kommuner, vilket är ett lägre resultat än föregående år.

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. I årets enkät ger företagarna Gnesta 3,63 på en 6-gradig skala, vilket är bättre än rikssnittet på 3,4. Förra året var värdet för Gnesta 3,81.

Gnesta kommun tappar några platser i årets enkät och hamnar på plats 82 av totalt 290 kommuner, att jämföra förra årets enkät där Gnesta placerades på plats 56.

Fokus på att stärka företagandet i kommunen

Enkätsvaren som presenterades redan i maj 2021 visar att företagarnas betyg på bland annat kommunens service och bemötande, handläggningstid och vägledning vid tillstånd, tillsyn eller kontroll stiger något i årets enkät.

– Resultatet i undersökningen ger oss en bra anvisning av vad vi behöver arbeta med och fokusera på för att stärka företagandet i kommunen. Vi ser enkäten som en viktig del i vårt fortsatta arbete med utvecklingen av näringslivet både externt och internt, säger Anna Sandklef, näringslivschef i Gnesta kommun.

Syftet med enkäten

Svenskt näringslivs syfte med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. Årets rankingresultat bygger till två tredjedelar av enkätsvar från företagare och en tredjedel av statistiska faktorer från SCB och UC.

Ta del av hela undersökningen i sin helhet här: www.foretagsklimat.se Länk till annan webbplats.