2019-10-08
Bild på solpaneler

Seminarium om egenproducerad solel

Ta del av tips, råd och fakta om solenergi och hur du kan producera egen el med solceller. Vi bjuder på lättare förtäring och spännande föreläsningar. Det är kostnadsfritt att delta.

Träffa Energikontoret i Mälardalen och din kommunala energi- och klimatrådgivare. Vi kommer bland annat berätta om solenergi, potentialen för solel i Sverige, solinstrålning, lönsamhet och brandrisker. Håkan Jansson från Länsförsäkringar berättar om säkra anläggningar, och du kan även ta del av goda exempel från
fastighetsägare som har installerat solceller och träffa flera solcellsleverantörer på plats.

Seminariet är ett av 20 stopp på Solturnén 2019, som arrangeras inom ramen för Framtidens solel i östra Mellansverige. Det är ett projekt med syfte att hjälpa dig
som driver eller äger ett litet eller medelstort företag. Vi erbjuder information och stöd till dig som vill investera i solenergi. På så vis kan du stärka din verksamhets
konkurrenskraft och bidra till minskade koldioxidutsläpp.

Dag: Onsdagen den 16 oktober
Tider: Minimässa, klockan 16.00-18.00
Föreläsning, klockan 18.00-19.30
Mässa, klockan 19.30-20.00
Plats: Elektron, Västra storgatan 15, Gnesta