2019-02-19

Skärpta straff för brott mot livsmedelslagen

Från den 1 januari 2019 skärptes straffen för brott mot livsmedelslagen. Det gäller till exempel om du har startat en livsmedelsverksamhet och inte anmält detta till kommunens miljöenhet. Vid allvarligare brott mot livsmedelslagen har fängelsestraff upp till två år återinförts.

Sanktionsavgifterna gäller till exempel för företag och verksamheter som inte anmält start eller förändring av sin verksamhet. Reglerna gäller verksamheter som påbörjats efter den 1 januari 2019. För verksamheter startade innan den 1 januari 2019 gäller tillsvidare de gamla reglerna.

Du som funderar på att starta eller redan har en verksamhet som hanterar livsmedel måste anmäla:

  • Om du startar ett företag som hanterar livsmedel.
  • Om företaget byter ägare.
  • Om företaget byter organisationsnummer.

Sanktionsavgifter gäller även företag som brister i sin journalföring och dokumentation vid användning av växtskyddsmedel och biocider samt småskalig primärproduktion.


Tänk på att det är du som företagare som har ansvaret att ta reda på vad som gäller för just din verksamhet och att anmälan om registrering kan krävas, även om det är småskalig försäljning av livsmedel såsom:

  • Köttlådor.
  • Kosttillskott.
  • Uthyrning av bostäder med dricksvatten från egen brunn.

Du kan läsa mer på våra sidor om livsmedelsverksamhet eller på Livsmedelsverkets hemsida, se relaterad info.

Har du frågor kring din anmälan är du välkommen att kontakta oss på miljöenheten.