2022-08-25
Gnestas centrum, väg i mitten omringad av fastigheter. En blomsterbutik syns i bild.

Sök checkar för näringslivsutveckling

Region Sörmland har gjort det möjligt för näringslivsaktörer att ansöka om omställningscheckar i syfte att främja återhämtningen efter pandemin och främja näringslivsutvecklingen i Södermanlands län.

Från den 18 augusti till den 13 september 2022 finns det en tillfällig möjlighet att söka omställningschekar. Region Sörmland har 7,4 miljoner kronor i avsatta pengar för dessa checkar.

Checkarna kom till för att under pandemin stötta företag som hamnat i ett utmanande ekonomiskt läge. Checkarna är till för att främja återhämtning efter pandemin och utvecklingen i länet, samt bidra till bättre förmåga att ställa om och utveckla sin verksamhet genom framförallt digitalisering, marknadsföring och kompetenshöjande insatser.

Pengarna kan användas till:

 • Genomförande av digital strategi
 • Utveckling av webbshop
 • Utveckling av mobilapplikation
 • Byråkostnader för till exempel sökordsoptimering
 • Konsultkostnader för framtagande av exempelvis marknads-, kommunikationsplan alternativt grafiskt material
 • Affärsmodellsutveckling
 • Kompetens-/utbildningsinsatser för att bredda verksamheten
 • Kartlägga potential och ta fram strategi för cirkulära flöden/affärsmodell.
 • Påbörja genomförande av utarbetade strategier för cirkularitet.
 • Energikartläggning
 • Insatser som tydligt visar omställning av verksamhet/produkter/tjänster/affärsmodeller i en mer hållbar riktning.


Läs mer om checkarna och hur du ansöker här: Omställningscheckar för näringslivsutveckling Länk till annan webbplats.