2023-11-02
Ett papper med ibockade rutor. Lilla bakgrund.

Sök kreativa utvecklingscheckar

Nu kan du som driver ett företag eller förening inom de kulturella och kreativa branscherna söka Region Sörmlands kreativa utvecklingcheckar som bland annat ska möjliggöra en ökad grad av självförsörjning.

Region Sörmland erbjuder möjlighet att söka finansiering (som de kallar kreativa utvecklingscheckar) för utveckling av nyskapande och utforskande satsningar och idéer hos aktörer som är verksamma inom de kreativa och kulturella branscherna i Sörmland och inom Gnesta kommun.

Syftet med checkarna är att möjliggöra nya idéer som har potential att utvecklas och leva vidare långsiktigt. Stödet kan exempelvis användas till affärsutveckling eller till nya idéer och satsningar som bidrar till att din verksamhet kan öka graden av självförsörjning.

Sista ansökningsdag är 22 november 2023.

Läs mer om kriterierna och hur du ansöker: www.utvecklasormland.se Länk till annan webbplats.