2022-04-11
Illustrerad bild föreställande en smartphone med en tjuv utspringande från mobilen.

Temakväll: Digital och lokal brottslighet påverkar oss!

Brott mot företag kommer högre och högre upp på listorna när företagarna får säga sitt om vad som är viktigt för ett bättre näringslivsklimat. I takt med att vi blir mer beroende av digitala produkter, ökar också risken för att utsättas för brott och det är tyvärr bara en tidsfråga innan ditt företag har drabbats av någon typ av cyberbrott.

Kom med på en företagarkväll med säkerhet som tema. Lyssna till våra inbjudna experter inom områdena brottslighet; lokalt, digitalt och i Sverige som helhet.

Medverkande experter

  • Kriminalkommissarien Jan Olsson från Nationella IT brottscentrum NOA ger inblick i hur cyber kriminalitet bedrivs och vilka kostnader det blir för företag och samhälle om man inte skyddar sig mot denna typ av brottslighet.
  • Pontus Lindström, ansvarig för Företagarnas arbete med lokalt- och regionalt företagsklimat samt brotts- och trygghetsfrågor. Han kommer att visa på konsekvenserna av brottslighet som drabbar företagare på nationell och lokal nivå.
  • Representanter från lokalpolisområdet Nyköping-Gnesta delar med sig av polisens lokala nulägesbild, ger oss lokal brottsstatistik, hur de arbetar förebyggande och informerar om vikten av att anmäla vid brott/misstanke av brott samt vad som händer efter att en anmälan har gjorts.

Dag: Måndag 9 maj

Tid: Klockan 18.00 - 20.30, Mingel och smörgås mellan 18.00 - 18.30, programstart 18.30 - 20.30

Plats: Elektron B-salen, Västra Storgatan 15

Anmälan: Ingen kostnad, anmäl dig här Länk till annan webbplats.

Arrangör: Företagarna Trosa-Gnesta och Gnesta kommun