2021-10-19

Temakväll om offentlig upphandling

Företagarna Trosa-Gnesta bjuder tillsammans med Gnesta kommun in till en kunskapskväll om offentlig upphandling. Vi vill ge dig som företagare mer information och kunskap kring ämnet och dess process.

Under kvällen får vi lyssna till Magnus Johansson som är medlemsorganisationen Företagarnas expert på offentlig upphandling och konkurrens. Han ger information om hur han hjälper att främja små- och medelstora företags medverkan i offentlig upphandling. Han pratar också om att verka för en sund konkurrens på lika villkor och minskad regelbörda inom upphandlings- och konkurrenslagstiftningen.

Avtal och regelverk

Ann-Christin Lindberg, kommunens kontakt hos Telge inköp, och Sofia Paumgarten, Gnesta kommuns upphandlingssamordnare, talar utifrån sina perspektiv om avtal och regelverk och hur den interna processen ser ut idag och dess utvecklingsmöjligheter.

Upphandling och mingel

Kvällen avrundas med ett panelsamtal där våra lokala företagare Synia, Rekal och MR-Sörmland medverkar. I samtalet får vi reda på deras egna erfarenheter om upphandling utifrån deras olika perspektiv och förutsättningar. Vi får också höra hur en klusterupphandling går till. Och så minglar vi! Välkomna!

När: Tisdag 2 november
Tid: Klockan 18.00–21:00
Plats: Elektron B-salen, Västra Storgatan 15
Anmälan: Du anmäler dig här Länk till annan webbplats. alternativt via mejl till: matilda.hoglund@gnesta.se. Anmälan senast 31 oktober.
Kostnad: Det är gratis att delta.
Arrangör: Företagarna Trosa-Gnesta och Gnesta kommun