2021-03-02

Tillsyn rörande försäljning av bekämpningsmedel

Under våren kommer vi genomföra kontroller i verksamheter som säljer bekämpningsmedel. Det kan till exempel vara butiker, grossister och varuhus. Detta är en del av ett samarbete mellan Kemikalieinspektionen och kommuner i hela Sverige.

Bekämpningsmedel är produkter som ska förhindra att djur, växter eller mikroorganismer skadar egendom eller människors och djurs hälsa. Bekämpningsmedel kan vara kemiska eller biologiska och kan i sig själva orsaka skada på hälsan eller miljön. Därför är det viktigt att bekämpningsmedel är godkända och används på rätt sätt.

Under inspektionerna kommer vi exempelvis att kontrollera:

  • Att produkterna som säljs har ett godkännande.
  • Att produkternas märkning är korrekt med till exempel innehållsförteckning och bruksanvisning.
  • Att försäljningsstället informera om hur produkterna ska användas vid försäljning till privatpersoner.

Inspektionerna på de aktuella verksamheterna kommer att genomföras antingen oanmält eller föranmält

För mer information, kontakta gärna miljöenheten. Se kontakt