2023-05-23
Färgglada grafer som ska illustrera statistik!

Uppåt i företagsklimatet!

Företagsorganisationen Svenskt Näringsliv skickar årligen ut en enkät till cirka 200 företagare i Gnesta kommun. Årets resultat visar att företagsklimatet har förbättrats i kommunen och går nu glädjande mot en positiv riktning.

Företagsorganisationen Svenskt Näringsliv ställer årligen en rad frågor till företag och politiker i Sveriges kommuner om olika aspekter på företagsklimat. Enkätens syfte är att låta företagare och politiker i var och en av Sveriges 290 kommuner ge sin bild av hur de tycker företagsklimatet i sin kommun är.

Enkätsvaren slås också ihop till ett sammanfattande omdöme som kan jämföras med Sveriges samtliga kommuner.

Årets enkätsvar är positiva

I Gnesta kommun har cirka 200 företag fått enkäten skickad till sig, varav 81 företagare har valt att besvara frågorna i 2023 års undersökning.

Företagen ger Gnesta kommun betyg 3,5 i det sammanfattande omdömet vilket kan jämföras med förra årets resultat som var 3,4.

– Årets resultat är mycket glädjande, då vi bryter en fyra års negativ spiral och vänder den nedåtgående trenden till en uppåtgående kurva! Vi kommer fortsätta det långsiktiga arbetet med att förbättra kommunens företagsklimat, vår målsättning är att fortsätta klättra i positiv riktning, säger Matilda Höglund, näringslivssamordnare i Gnesta kommun.

Gnesta kommun får bättre resultat än föregående år i 12 av totalt 15 enkätfrågor.

Politikernas attityd till företagen förbättras

Även kommunpolitikernas attityder till företagarna har förbättrats från 3,3 till 3,7.

– Fler välmående och växande företag är ett av kommunfullmäktiges fem mål, därför är det positivt att se att vi i och med årets mätning bryter trenden. Något som är både viktigt och roligt för arbetet framåt är det nära samarbete som vår näringslivssamordnare och Miljö- och bygglovschef har. Med gemensamma krafter kommer vi tillsammans skapa goda förutsättningar för våra företagare framåt, säger kommunalråden Linda Lundin (S) och Anna Ekström (M).

 

Läs mer om undersökningen och ta del av enkätfrågorna och resultaten här: fortagsklimat.se/gnesta Länk till annan webbplats.