2020-10-15
Illustration av ett papper med en i kryssad ruta.

Vi vill stärka arbetet med näringslivet

Gnesta kommun vill tillsammans med Region Sörmland stärka arbetet med att främja näringslivet i kommunen och regionen! Därför ber vi dig som företagare att svara på denna enkät.

Gnesta kommun samarbetar med alla kommuner i Sörmland och Region Sörmland med en enkät. Detta för att få både en aktuell bild av företagens situation i Gnesta kommun men också en regional helhetsbild. Den rådande pandemin har varit utlösande för vårt arbete med denna enkät, men vi kommer att följa upp er situation över tid och enkäten kommer att därför vara återkommande.

Det är frivilligt att besvara enkäten. Svaren som lämnas är anonyma och kommer inte att kunna kopplas till det enskilda företaget. Ditt svar är mycket viktigt för att resultatet ska bli så heltäckande och användbart som möjligt. Enkäten tar cirka 5 minuter att svara på. Resultaten är framförallt underlag för oss i vårt arbete med att stötta och främja näringslivet. Resultaten kommer också i sammanställd form att publiceras i olika sammanhang. Enkäten är digital och går att besvara till och med den 22 oktober. För att komma till enkäten, se relaterad info.