Destinationsutveckling

Just nu har vi påbörjat arbetet med uppdatering av Gnesta besöksgudie

Gnesta besöksguide – stämmer dina uppgifter?

Nu börjar arbetet med uppdatering av Gnesta Besöksguide.
För att, med begränsade resurser, kunna leverera en bra produkt samverkar kommun och näringsliv kring uppdatering av fakta och övrigt innehåll.

Gå in och kolla dina uppgifter. Sista datum för ändringar: 1 december

Ändringar skickas till: ylva.johannesson@gnesta.se  Viktigt! Märk med rubriken: Ändringar besöksguide 2019