Näringslivsrådet

Samlad kompetens för ett starkt näringsliv

Näringslivsrådets roll är att vara plattform för dialog kring aktuella frågor som berör företagande och näringslivsarbete i kommunen. Tyngdpunkten ligger på strategiska frågor.

Rådet träffas cirka fyra gånger om året och består av företagare från olika branscher, politiker och tjänstemän

Rådet har även en viktig roll i arbetet med näringslivsprogrammet, både vad gäller innehåll och uppföljning av genomförande.

Just nu pågår arbetet med att revidera gällande näringslivsprogram.