Inbjudan till tillsynsträff

Välkomna till miljöenhetens tillsynsträff för representanter för förskolor och skolor i Gnesta kommun.

  • När: 21 oktober
  • Tid: klockan 12:30 - 16:30
  • Plats: Elektron Västra storgatan 15 i Gnesta, sal A

Tillsynsträffen är en del av miljöenhetens tillsyn enligt miljöbalken av förskolor och skolor. I år får ni möjligheten att ta del av viktig information som rör era verksamheter, främst rörande allergi, smittskydd och hälsa i skolan och förskolan.

Varför ska vi medverka?

Att ha fungerande rutiner för egenkontrollen samt att ha kunskap om verksamhetens risker och utmaningar är en del av alla de lagkrav som verksamheten kan möta vid tillsynen. Miljöenheten erbjuder därför Gnestas skolor och förskolor möjligheten att förkovra sig att få veta mer om de aktuella områdena. Ni har även möjlighet att ställa frågor till miljöenheten som utför tillsyn av era förskolor och skolor, samt till våra duktiga föreläsare.

Tema för dagen

  • Smittskydd Sörmland, Marita Graff berättar om aktuella frågor rörande hygien och smittskydd i förskolan och skolan.
  • CAMM; Centrum för arbets och miljömedicin, föreläser om allergi och miljö på förskola och skolor. Allergi i förskola och skola- Hur kan allergier hanteras i skolan och förskolan? Ulla-Britt Andersson, specialistsjuksköterska inom barn- och ungdom, allergikonsulent. Marina Jonsson, med dr, specialistsjuksköterska inom barn- och ungdom, allergisamordnare.
  • Hur kan skolor och förskolor bli mer kemikaliesmarta och arbeta för en giftfri miljö? Miljöenheten ger tips inför verksamheternas fortsatta arbete och kortfattad information om området.

Anmälan görs senast den 1 oktober 2020.

Anmäl er till miljoenheten@gnesta.se. Informera om hur många ni är som kommer och från vilken verksamhet, samt om eventuella födoallergier.

Extra försiktighetsåtgärder i och med rådande pandemi

Vi följer folkhälsomyndighetens allmänna råd och vi sitter i luftiga lokaler, med gott om avstånd till varandra. För att vi inte ska bli för många ser vi gärna max två personer från respektive förskola/skola. Precis som ni ser vi till att närvara endast om vi är fullt friska.

Schema för dagen

Tid

Tema

Medverkande

12:30

Registrering


12:45

Miljöenheten hälsar välkomna!

Miljöchef Ellinor Lundin Moderator Jessica Perman Viberg

13:00

CAMM: Centrum för arbets- och miljömedicin-

Allergi i förskola och skola- Hur kan allergier hanteras i skolan och förskolan?


Frågestund från 14:00

Ulla-Britt Andersson, specialistsjuksköterska inom barn- och ungdom, allergikonsulent.

Marina Jonsson, med dr, specialistsjuksköterska inom barn- och ungdom, allergisamordnare.

14:15

Rast med fika


14:45

Smittskydd Sörmland-

Hygien och smittskydd i förskolan och skolan.

Marita Graff, smittskyddssjuksköterska, Smittskydd region Sörmalnd

15:45

Frågestund


16:00

Rast/bensträckare


16:10

Hur kan skolor och förskolor bli mer kemikaliesmarta och arbeta för en giftfri miljö?

Jessica Perman Viberg, Miljöinspektör miljöenheten

16:45

Frågor


17:00

Tack för oss!