Butik och restaurang

Planerar du att starta verksamhet som hanterar och säljer livsmedel, alkohol eller receptfria läkemedel? Då behöver du anmäla din verksamhet till Miljöenheten.

Servering och försäljning av livsmedel

Du som har en livsmedelsverksamhet ansvarar för att maten du säljer och serverar är bra och att kunden får den information som hen behöver. Du måste känna till de regler som gäller för att bedriva en livsmedelsverksamhet.

Servering och försäljning av alkohol

Serveringstillstånd behövs, i de flesta fall, för att du ska få servera starköl, vin och spritdrycker. Du kan ansöka om ett permanent eller tillfälligt tillstånd. För att få sälja eller servera folköl behöver du göra en anmälan.

Musik i lokalen

För att spela musik i till exempel en butik krävs tillstånd från STIM och SAMI. De är intresseorganisationer som företräder olika rättighetshavare,
Se relaterad info.

Speltillstånd

Vill du ha ett speltillstånd för lotterier eller automatspel ska du kontakta Lotteriinspektionen. De är tillståndsmyndighet och sköter tillsynen,
Se relaterad info.

Försäljning av läkemedel

Driver du en butik som säljer receptfria läkemedel behöver du anmäla det till kommunens miljöenhet.