Livsmedel

Du som har en livsmedelsverksamhet ansvarar för att maten du säljer och serverar är bra och att kunden får den information som hen behöver. Du måste känna till de regler som gäller för att bedriva en livsmedelsverksamhet.

Det är livsmedelslagstiftningen som avgör vilka krav som ställs på din verksamhet. När du startar ska du uppfylla de krav i livsmedelslagstiftningen som är relevanta för den verksamhet du driver. Du måste:

 • Ha en anläggning som är lämpligt utformad, inredd och utrustad.
 • Känna till de krav och regler som berör livsmedelshygien.
 • Ha kunskap om allergier och överkänslighet.
 • Information om och märkning av livsmedel.
 • Identifiera de faror och risker som finns i din verksamhet.
 • Arbeta förebyggande så att livsmedlen blir säkra.

För livsmedelsverksamheter

Du har ansvar för att maten du serverar är säker. Du behöver bedriva egenkontroll och känna till riskerna i din verksamhet. Miljöenheten kontrollerar att er verksamhet följer livsmedelslagstiftningens regler.

För vem?

Livsmedel är allt som är tänkt att ätas eller drickas, förutom läkemedel. Den här sidan är för dig som driver, ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet. Även du som bara ska sälja livsmedel tillfälligt berörs av informationen.

Dricksvatten

Dricksvatten är ett livsmedel. Om du är ansvarig för en brunn eller ett vattenverk som försörjer en livsmedelsverksamhet, en campingplats, en bygdegård, en samfällighet eller hyr ut bostäder för permanentboende eller liknande kan du omfattas av registreringskrav. Detsamma gäller om du levererar vatten till fler än 50 personer eller mer än 10 kubikmeter per dygn. Kontakta miljöenheten om du är osäker på vad som gäller för dig.

Registrera din verksamhet

Senast två veckor innan du startar, tar över eller kraftigt förändrar sortimentet i en livsmedelsverksamhet, ska du skicka in en anmälan till miljöenheten. Det gäller exempelvis för:

 • Restaurang.
 • Café.
 • Skolkök.
 • Försäljning av färdigförpackade livsmedel.
 • Mottagningskök.
 • Torghandel.
 • Kiosk.
 • Tobaksbutik (för tobak krävs även en tobaksanmälan, mer info under Tobaksförsäljning).
 • Mobil verksamhet (hit räknas vagnar, stånd och tält, de registreras i din hemkommun).
 • Övriga verksamheter där man bereder, bearbetar eller behandlar livsmedel.

En anmälan görs bland annat för att miljöenheten ska veta vilken slags verksamhet som bedrivs. Det är en förutsättning för att vi ska kunna utföra livsmedelskontroller.

Den som inte gör någon registrering bryter mot livsmedelslagstiftningen, vilket kan leda till sanktionsavgift. Blankett för registrering, Se relaterad info.

Varför livsmedelskontroll?

Miljöenheten gör livsmedelskontroller för att den som handlar och äter mat inte ska bli sjuk. Inga dåliga livsmedel ska säljas och ingen ska bli lurad på innehållet. Var och hur livsmedlen produceras samt att de som tillagar maten har god kunskap om mat och livsmedelshygien är viktigt.

Egenkontroll

Det är i huvudsakligen samma krav på alla livsmedelsföretagare inom EU. Alla ska bland annat ha ett system för egenkontroll. Det innebär att verksamheten ska ha rutiner som bidrar till att de livsmedel som hanteras, säljs eller produceras är säkra. De ska anpassas efter din verksamhet vilket innebär att de ofta behöver omfatta mer än nedanstående punkter. Rutinerna ska alltid omfatta:

 • Utbildning i livsmedelshygien.
 • Personalhygien.
 • Skadedjur.
 • Rengöring.
 • Underhåll.
 • Temperatur.
 • Mottagningskontroll.
 • Avfallshantering.

Rutiner för restauranger och andra verksamheter med hygieniska risker ska även omfatta:

 • Produktbeskrivning.
 • Flödesschema.
 • Faroanalys.

Rutinerna ska vara skriftligt dokumenterade, så att personalen enkelt kan följa dem.

På Livsmedelsverkets hemsida hittar du mer information om livsmedel och livsmedelskontroll, Se relaterad info.

Avgifter

Som livsmedelsföretagare betalar du en årlig avgift för kontroll. Kostnaden för registreringen är 1155 kronor. Vi tar även ut en årlig tillsynsavgift som börjar tas ut samma år som verksamheten startar. Avgiften varierar beroende på vilken typ av verksamhet som du bedriver och hur väl du sköter den.