Försäljning av receptfria läkemedel

Säljer du receptfria läkemedel ska det anmälas till läkemedelsverket. Det är vi på kommunens miljöenhet som har tillsynsansvaret.

Att tänka på vid försäljning:

  • Du måste ha ett dokumenterat egenkontrollprogram.
  • Du måste informera, till exempel med dekaler, om att det är 18-årsgäns på köp av receptfria läkemedel.
  • På samma sätt ska du informera om att langning av nikotinläkemedel är förbjudet.
  • Tänk på att din leverantör ska ha ett giltigt partihandelstillstånd.

Mer information

På Läkemedelsverkets webbplats kan du göra din anmälan om försäljning av receptfria läkemedel, se relaterad info.

Kommunen sköter tillsynen

Vi på kommunen ser till att de krav som finns följs. Om vi upptäcker brister anmäler vi det till Läkemedelsverket.

Avgifter

Vid anmälan om försäljning av receptfria läkemedel tar kommunen ut en avgift motsvarande en timmes handläggningstid enligt fastställd taxa. Du betalar även en årlig avgift för kommunens tillsyn.