Detaljhandel med och servering av folköl

För att få sälja eller servera folköl behöver du göra en anmälan. Nedan finns information om vad en anmälan ska innehålla och vilket ansvar kommunen har som tillsynsmyndighet.

Anmälningsplikt

Folköl är öl med en alkoholhalt mellan 2,25-3,5 volymprocent. Du som driver en butik eller restaurang som säljer folköl är skyldig att anmäla det till oss på kommunen. Det är miljöenheten som ansvarar för handläggningen och tillsynen av försäljningen.

Egenkontroll

Du ska ha ett egenkontrollprogram där du beskriver vilka rutiner som du använder för att följa de regler som finns. Dokumentet ska innehålla bland annat:

  • Hur du följer reglerna.
  • En plan för om/när fel uppstår.
  • Särskilt fokus på ålderskontroll och lagning.

Vi rekommenderar att du skickar in egenkontrollprogrammet till miljöenheten i samband med anmälan.

Även du som säljer tobaksvaror ska ha ett egenkontrollprogram. Det kan med fördel innehålla både folköl och tobaksförsäljning om du säljer båda typerna av varorna.

Kommunens uppgift

En stor del av vår tillsyn är rådgivning och information. En annan viktig del av vårt arbete är kontroll av din butik eller restaurang. Vi kontrollerar att du har en fungerande egenkontroll, att anmälningsskyldigheten följs och att du följer de regler som finns.

Avgift

Vid anmälan om försäljning av folköl tar kommunen ut en avgift motsvarande en timmes handläggningstid enligt fastställd taxa. Du betalar även en årlig avgift för kommunens tillsyn.