Tobaksförsäljning

Driver du en butik som säljer tobak behöver du ha tillstånd från kommunens miljöenhet. Här läser du mer om vilka regler som gäller.

Det är Miljöenheten på kommunen som kontrollerar att reglerna för försäljning av tobak följs. Säljer du tobak utan tillstånd kan du bli dömd och få böter eller fängelse i högst sex år.

För att få sälja tobak måste alla ansvariga i verksamheten vara både personligt och ekonomiskt lämpliga, i ansökningsprocessen kommer kommunen därför begära yttrande av bland annat både polisen och skatteverket. Om du tänkt starta en ny verksamhet måste du även bifoga finansieringsplan.

Egenkontroll

Innan du börjar sälja tobak ska du upprätta ett egenkontrollprogram. Säljer du både tobak och folköl får egenkontrollprogrammet gärna omfatta båda varorna. Egenkontrollprogrammet ska skickas till miljöenheten när du lämnar in din ansökan.

Avgifter

Handläggningen av ansökan påbörjas först då du lämnat in alla handlingar och då handläggningsavgiften är betald.

Ansökningsavgiften betalas till kommunens bankgiro. Ange ditt företags organisationsnummer samt kommunens kostnadsställe och konto som information/meddelande.

Betalningsuppgifter:

  • Organisationsnummer: 212000-2965
  • Bankgiro: 142-6980
  • Konto: 3110
  • Kostnadsställe: 48010
  • Kostnad: 8 500 kr

Kommunen tar även ut en årsavgift på 4 000 kr för sin tillsyn.

Övrigt

Tillsyn av rökfria miljöer och tillståndspliktiga verksamheter bedrivs av Miljöenheten.