Tobaksförsäljning

Driver du en butik som säljer tobak behöver du anmäla det till kommunens miljöenhet. Här läser du mer om vilka regler som gäller. 

Regler för dig som säljer tobak

  • Du måste anmäla försäljningen innan du börjar
  • Tobak får bara säljas till personer över 18 år
  • Du som säljer varorna ska vara säker att mottagaren är tillräckligt gammal
  • Det får inte finnas anledning för dig att misstänka att varan ska ges vidare till någon under 18 år

Det är miljöenheten på kommunen som kontrollerar att reglerna för försäljning av tobak följs. Anmäler du inte att du säljer tobak kan du bli dömd och få böter eller fängelse i högst sex månader.

Egenkontroll

Innan du börjar sälja tobak ska du upprätta ett egenkontrollprogram. Säljer du både tobak och folköl får egenkontrollprogrammet gärna omfatta båda varorna. Egenkontrollprogrammet ska skickas till miljöenheten när du lämnar in din anmälan.

Avgifter

När du anmäler att du ska sälja tobak tar kommunen ut en avgift som motsvarar en timmes handläggningstid enligt fastställd taxa.

Kommunen tar även ut en årsavgift för sin tillsyn. Aktuella avgifter och taxor hittar du under Relaterad info.

Övrigt

Tillsyn av rökfria miljöer bedrivs av miljöenheten. Där ingår bland annat skolgårdar.

Senast publicerad 2018-10-16