Coronapandemin påverkar verksamheten

Information till dig som bedriver butik- eller restaurangverksamhet kring hur coronapandemin påverkar din verksamhet och hur du kan få stöd och vägledning från oss på Gnesta kommun.

Coronapandemin har medfört stora förändringar för oss alla och inte minst för dig som företagare. Du som bedriver livsmedelsverksamhet behöver, i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrift, arbeta för att minska smittspridningen i samhället. Det kan till exempel handla om att se till att människor inte står eller sitter för tätt i dina lokaler eller ändra rutiner för servering med mera.

Det kan vara svårt att veta vad som är tillräckliga åtgärder för att minska smittspridningen. Om du har frågor är du välkommen att kontakta kommunen för rådgivning.

Du kan läsa mer om vilka åtgärder som kan vara nödvändiga för din verksamhet på Folkhälsomyndighetens webbplats. Se relaterad info.

Tillfällig förändring av verksamhet

Coronapandemin innebär en ny och oförutsägbar situation för många företag. Men i och med detta kan det uppstå nya idéer och möjligheter att göra anpassningar i ditt företag. Det kan till exempel vara att erbjuda matlådor för avhämtning eller att leverera matkassar eller färdig mat hem till kunder.

En ny verksamhet kan innebära nya risker i livsmedelshanteringen. Därför är det viktigt att du som företagare har koll på riskerna och vet hur de ska hanteras. Om du behöver göra tillfälliga förändringar av din normala verksamhet med anledning av covid-19 vill vi att du hör av dig till oss för rådgivning. Sådana förändringar kan exempelvis vara:

  • Utkörning av matlådor eller matvaror som innebär en ny hantering av livsmedel.
  • Utökad uteservering som kräver ansökan hos både polis, markägare och förändrat serveringstillstånd.

Målet är att hitta lösningar för att underlätta för dig samtidigt som säkra livsmedel kan garanteras. Mer information hittar du på Gnesta kommuns webbplats under butik och restaurang. Se relaterad info.

Kommunens roll

Kommunen är tillsynsmyndighet i frågor som bland annat rör livsmedel, miljö och hälsoskydd. Uppdraget innebär till exempel att ge råd och vägledning till företag samt att säkerställa att lagar och regler efterföljs.

Ny lag börjar gälla från och med 1 juli 2020

Från och med den 1 juli i år har samhällsbyggnadsnämnden fullt tillsynsansvar för serveringsställen och trängsel. Lagen gäller till och med 31 december 2020. Läs mer om tillsyn på Folkhälsomyndighetens webbplats. Se relaterad info.

Klagomål och tillsyn

Om ett klagomål inkommer till kommunen kontaktar vi i första hand dig i verksamheten för uppföljning. Vi bestämmer en tid för uppföljning då vi kommer ut till dig för att tillsammans titta på om några ändringar behöver göras.

Som en sista lösning kan kommunen, tills vidare med hjälp av smittskyddsläkare, behöva stänga verksamheter om inte tillräckliga åtgärder vidtas. I dessa fall är målet att verksamheten så snart som möjligt ska kunna öppna igen. Detta görs genom att företaget och kommunen tillsammans hittar lösningar som minskar smittspridningen.

Detta gäller tillsvidare men nya lagar och information kan tillkomma. Aktuell information hittar du alltid på Gnesta kommun och Folkhälsomyndighetens webbplats.

Du kan alltid kontakta oss på miljöenheten om du har frågor rörande livsmedel, miljö och hälsoskydd i din verksamhet. Se kontaktuppgifter.