Lämna avfall på Återvinningscentralen

Du som är småföretagare i kommunen kan lämna mindre mängder av ditt sorterade avfall på Återvinningscentralen (Återvinningsgården) i Gnesta, Vackerby Industriväg 11 b.

På grund av förändringar i avtalet med leverantören som hämtar däck kan vi inte längre ta emot däck från företag. Ta gärna kontakt med Svensk Däckåtervinning AB, för att höra hur ditt företag ska hantera däcken, se relaterad information.

Trasig bom på Återvinningscentralen

Passersystemet på Återvinningscentralen är ur funktion. Fram till att nytt system är på plats behöver du som privatperson eller företagare inte använda passerkort när du besöker oss. Mer information om passersystemet på Återvinningscentralen.

För att få företagskortet

Det du behöver för att kunna göra detta är ett passerkort som du köper genom oss. Du fyller på kortet med 1, 3, 5 eller 10 besök.

Du får kortet skickat till dig efter att vi har fått in din ansökningsblankett, se relaterad info för blankett.

Så här fungerar systemet

När du håller upp kortet mot kortläsaren vid inpassering räknas antalet tömningar automatiskt ned och bommen öppnas.

Kostnader och mängder

Du kan lämna ris, elektronik och mindre mängder förpackningar utan att betala. Då gäller att du bara får ha den typen av avfall i bilen/på kärran.

Har du ris, kör du in genom första grinden.

Har du elektronik eller mindre mängder förpackningar, tuta vid bommen så öppnar personalen. OBS! Du får inte stanna på rampen vid ett dylikt besök utan ska köra rakt över rampen.

Kostnaden för kortet återspeglar de kostnader vi har för hantering, borttransport och behandling.

Du kan välja mellan följande alternativ, alla priser är inklusive moms:

  • 1 besök kostar 319 kr
  • 3 besök kostar 957 kr
  • 5 besök kostar 1 595 kr
  • 10 besök kostar 3 190 kr

Vid varje besök får du lämna max 3 kubikmeter avfall.

När kortet är tomt kan du fylla på 10 nya besök via vår betalfunktion, se relaterad info. Du kan även fylla på med 1, 3, 5 eller 10 besök via servicecenter. För mer information om servicecenter, se relaterad info.

Inga företagsbilar utan kort!

Vi är strikta i vår bedömning när personer kommer i företagsbilar och hävdar att det rör sig om avfall hemifrån. Vi kan dels komma att besikta lasterna, dels hålla koll på besöksfrekvenserna på privatkorten. Systemet bygger på förtroende. Missbrukas eventuella privatkort kan de komma att dras in.

Vad du kan lämna

Användbara saker

Kontakta personalen om du har saker som kan användas.

Elektronik

I plåthuset. Datorer, TV samt annan småelektronik.

Flisbart material och stubbar

Grenar, granar och liknande lämnas i betongfickorna bredvid rampen.

Gips

Läggs i container som står till höger efter rampen. Gips ska vara fritt från plast, kakel, klinker, cement, betong, isolering, trä- och plåtreglar samt annat avfall.

Impregnerat trä - i mindre mängder

Trä som är målat, oljat och liknande. Läggs i containrar på rampen.

Isolering och asfaboard - mindre mängder

Isoleringsmaterial med mera. Läggs i container på rampen.

Kläder, fräscha

Läggs i UFF-container i anslutning till utfarten.

Krossbart - i mindre mängder

Porslin, keramik med mera. Läggs i container på rampen.

Metallskrot

Lämnas på rampen i container.

Mindre mängder förpackningar, tidningar och wellpapp

Verksamheter, som får mindre mängder förpackningsmaterial, kan lämna sina förpackningar vid en återvinningsstation kostnadsfritt.

För mer information om förpackningar från verksamheter, se relaterad information.

Obehandlat trä

Trä som inte är målat eller behandlat på annat sätt. Läggs i containrar på rampen.

Plast & frigolit

Saker som innehåller plast och frigolit, glasfiber med mera. Till exempel trädgårdsmöbler av plast, sällskapspel innehållande plast, presenningar. Läggs i container på rampen.

Resårmöbler

Madrasser, möbler med spiralfjädrar med mera. Läggs i container på rampen.

Vad du inte kan lämna

Hushållsavfall

Kan bara lämnas via abonnemang hos renhållningsenheten i kärl.

Farligt avfall

Lämnas till företag med tillstånd att hantera det. Eventuellt tar vi emot det i framtiden.

Större mängder förpackningar samt wellpapp

Lämnas gratis vid någon av Förpackningsinsamlingens mottagningspunkter. Vid varje tillfälle får du lämna max en kubikmeter per materialslag. För mer information om förpackningar från verksamheter, se relaterad information.