Planerar du att starta ett bassängbad eller bubbelpool?

Bild på pojke som badar i bassäng

Anmäla nytt bassängbad

För att driva ett bassängbad eller ha ett bad i din verksamhet ska du anmäla detta till bygg och miljöenheten. Det gäller alla bassänger, även ickekommersiella, som används av många personer.

Egenkontrollen ska omfatta kontroll av vattnets kvalitet, rutiner för att driva reningsanläggningen, hygien, städning och hanteringen av kemikalier. För att kontrollera kvaliteten på vattnet behöver du ta prover varje månad. Du rapporterar resultaten till avdelningen för miljö- och hälsoskydd.
I samband med driften av bassängen är det viktigt att ha koll på hur stort antal badande reningsanläggningen och bassängen klarar av. Det är också viktigt att informera de badande om vikten av hygien för att hålla en god vattenkvalitet.

2021 kom folkhälsomyndigheten ut med nya allmänna råd om bassängbad.

Se mer under relaterad info.

Avgift

Vi tar ut en avgift för anmälan och tillsyn av verksamhetsinnehavaren med stöd av miljöbalken.

Övrigt att tänka på

Tänk på att även kontrollera med bygglov på kommunen om du behöver bygglov. Planerar du att ha någon form av matservering eller försäljning av livsmedel ska du även kontakta livsmedelsinspektör för att få veta om det finns några särskilda regler kring detta. Om du ska servera mat behöver denna verksamhet registreras separat som livsmedelsanläggning innan verksamheten startar.