Affisch och klistermärke uppsatta på en dörr om rökfria miljöer

Kampanjmaterialet som består av affischer och dekaler är gratis.

Kampanj för rökfria miljöer utomhus

Under 2021 genomför vi en informationskampanj tillsammans med Folkhälsomyndigheten gällande rökfria miljöer utomhus. Kampanjen riktar sig till dig som driver en verksamhet och till dig som äger eller förvaltar en fastighet. Anmäl dig senast 22 mars.

Visste du att det finns en ny tobakslag som gjort att vi fått fler rökfria utomhusmiljöer? Lagen har dessutom bidragit till att både barn och vuxna nu kan vistas nästan överallt utan att besväras av rök.

I Gnesta kommun vill vi tillsammans med Folkhälsomyndigheten sprida kunskap om lagen om rökfria miljöer utomhus och efterlevnaden av den, för att skydda vuxna och barn från tobak. Som ett led i detta passar vi på att uppmana fler aktörer i kommunen att delta. Bland annat bjuder vi in näringslivet, föreningar och fastighetsägare att vara med i informationskampanjen.

Vi hoppas att du vill bli vår samarbetspartner och hjälpa till att sprida information om den nya tobakslagen som kom den 1 juli 2019.

Gratis informationsmaterial

För att underlätta arbetet erbjuder Gnesta kommun gratis informationsmaterial. Materialet består av affischer och dekaler som vi önskar att du sätter upp på anslagstavlan och/eller vid entrén till din lokal eller verksamhet.

Krav på skyltning

Att ta fram permanenta skyltar för rökförbud är något som verksamheten bör se över och se till att det finns vid de rökfria utomhusmiljöerna. Detta är en skyldighet som verksamheterna har enligt tobakslagen.

Anmälan

För att ta del av materialet ska du skicka din anmälan till miljoenheten@gnesta.se senast den 22 mars.

Frågor

Har du frågor om materialet eller kampanjen är du välkommen att mejla till Miljöenheten i Gnesta kommun, se relaterad information.